C-me kids

Barn

C-Me Kids ger föräldrarna ett verktyg att förklara för barnet om sjukdomen på ett lekfullt sätt. Frågor förklaras i bilder, text men också genom att texten läses upp. Cancer resan dokumenteras genom att leka och lära på barnets villkor. Föräldrarna får hjälp och stöd med att engagera barnet.

Föräldrar

Appen är en nav för att stilla föräldrarnas oro och undran hur barnet mår just nu. Allt finns dokumenterat timma för timma om så önskas. På så vis vet mamma och pappa alltid hur läget är hemma eller på sjukhuset när man försöker leva ett normalt liv.

Vänner

Släkt och vänner undrar också. Men de drar sig för att ringa och störa föräldrarna. Med C-Me Kids kan de när som helst få en statusrapport. Vänner kan också agera på appen med uppmuntrande bilder och stöd.

Sjukvården

Läkarna kan enkelt se hur tiden mellan besöken har varit med biverkningar och hur sjukdomen utvecklats. De kan helt enkelt vara bättre förberedda och ställa rätt frågor genom att vara en del av teamet.

En app för alla som drabbas av cancer

C-Me Kids är en mobil plattform där alla kan samlas och följa ett barn som drabbats av cancer.
Varje år händer det ca 300 svenska barn. På C-Me Kids kan barnet själv lära sig mer om sjukdomen och på ett lekfullt sätt, tillsammans med föräldrarna, berätta om hur han eller hon upplever det. Den resan kan sedan släktingar och vänner, men även läkare och sjuksköterskor bjudas in till och följa utan att störa familjen. C-Me Kids bildar ett team som stödjer, uppmuntrar och underlättar vardagen för alla runt omkring som också drabbas av barnets cancer.

C me

Vår konsumentprodukt är för cancerpatienter och deras familjer som informerar, stödjer under cancer resan.

Genom att använda vår produkt bidrar våra användare till cancerforskningen och förbättrar cancervården.

Vår första produkt är C-me Kids. Ett verktyg för att underlätta inlärningen av cancer resan för små cancerpatienter (2-6 år) och deras anhöriga. Det stödjer också föräldrar och familjer på en daglig basis i att ta hand om sitt barn.
Nyfiken? Läs mer längst ner på sidan och ta del av vår betaversion och gör din röst hörd.

C pro

Vår produkt är för vårdpersonal och förse dem med just-för-stunden uppgifter, analyser och en kanal för att direkt kunna kommunicera med sina patienter.

C data

Vår icke-personliga datapaket är tillgängligt för cancerforskning, läkemedelsföretag och för att informera förbättringen inom cancervården.